Hướng Dẫn Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Web - Blog
發佈人 Sherry Li, lastmodifiedby Sherry Li 發表於 18 7月 2023 11:06 上午
 

Blog - Tự tạo blog, thêm/chỉnh sửa bài viết, cài đặt SEO, phân loại danh mục

1. Góc bên trái Site Builder chọn Đăng ký ngay Site Builder Thiết Kế Web Hosting, chọn “Blog” và kéo đến vị trí mong muốn.

Hướng Dẫn Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Web - Blog
 
 
 

2. Chọn kiểu Blog bạn muốn hiển thị

Hướng Dẫn Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Web - Chọn kiểu Blog bạn muốn hiển thị
 
 
 

3. Chọn mục “Blog" vừa thêm vào, tiến hành cài đặt tại cột bên phải.

Chọn mục “Blog" vừa thêm vào, tiến hành cài đặt tại cột bên phải.
 
 
 

4. Có thể thêm bài viết mới, chỉnh sửa bài viết cho Blog của bạn, cài đặt số trang hiển thị, Tittle bài viết và định dạng kiểu chữ, v.v.

Có thể thêm bài viết mới, chỉnh sửa bài viết cho Blog của bạn, cài đặt số trang hiển thị, Tittle bài viết và định dạng kiểu chữ, v.v.
 
 
 

5. Tại “Blog", chỉnh sửa bài viết cũng có thể cài đặt SEO cho bài viết, hình ảnh, tiêu đề, ngày giờ đăng bài, phân loại bài viết (danh mục), chọn phát hành hoặc lưu nháp trước.

Tại “Blog", chỉnh sửa bài viết cũng có thể cài đặt SEO cho bài viết, hình ảnh, tiêu đề, ngày giờ đăng bài, phân loại bài viết (danh mục), chọn phát hành hoặc lưu nháp trước.
 
 
 

6. Tại mục “Danh mục" của Blog, tiến hành thêm/chỉnh sửa danh mục để phân loại bài theo ý muốn.

Blog - Tự tạo blog, thêm/chỉnh sửa bài viết, cài đặt SEO, phân loại danh mục

Tại mục “Danh mục" của Blog, tiến hành thêm/chỉnh sửa danh mục để phân loại bài theo ý muốn.
 
 
 

7. “Chỉnh sửa bài" của Blog ngoài tính năng chỉnh sửa bài viết, có thể cài đặt SEO, dễ dàng tiến hành SEO cho bài viết nhu mega title, description, url.

Hướng Dẫn Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Web - chọn SEO

“Chỉnh sửa bài" của Blog ngoài tính năng chỉnh sửa bài viết, có thể cài đặt SEO, dễ dàng tiến hành SEO cho bài viết nhu mega title, description, url. 
 
 
 

Site Builder 網頁設計教學總覽

請點擊以下圖片,查看 Site Builder 網頁設計教學,立即登入 cPanel 使用 Site Builder 架站

網頁設計教學-選單後台編輯 自架網站主機推薦網頁設計教學-更換免費網站模板、導入 WordPress 網站網頁設計教學語言-網站設計平台語言設定RWD 網站 (響應式網頁設計)-預覽電腦/平板/手機的網頁呈現網站備份與還原-網頁備份、復原網頁設計教學

網頁設計教學-文字大小、字體、顏色、對齊、行距、字距與文字連結網頁設計教學- Icon 與圖片插入、更換、加入圖片連結網頁設計教學-相簿圖片輪播 Gallery 網站設計網頁設計教學-嵌入影片、音樂 將 YouTube 影片插入網站製作中網頁設計教學-嵌入地圖 插入 Google Map 到網站製作中網頁設計教學-網站設計以不同邊框、形狀、圖形排版按鈕 Button 網頁設計教學-網站按鍵樣式設計 自架網站快速製作精美按鈕表單 Form 網頁設計教學-網站表單樣式製作 免費表單模板讓自架網站更簡單!網頁設計教學-網站選單新增/修改/設置子選單 自架網站教學自架多國語言網站-語言切換網頁設計教學 多國語系網站製作區塊 Block 網頁設計教學- 網站區塊樣式設計 免費區塊模板自架站推薦電子商務網頁設計-網路開店 購物車、金物流、產品訂單自架部落格網站- blog 網頁設計教學 部落格平台推薦網頁設計教學-自架網站社群行銷嵌入 FB、IG、Twitter 粉絲專頁進階網頁設計教學-使用 HTML 製作網站 網站設計教學

網頁設計教學- SEO 搜尋引擎優化 網站架設 SEO 設定網頁設計教學-網頁背景圖片 background 設定網頁設計教學-網站設計的文字大小與字形瀏覽器標籤顯示網站 Logo 網頁設計教學-網站瀏覽器 Logo 圖更換網頁設計教學-自架網站 https、robots、cookie 設定
(0 votes)
非常有幫助
沒有任何幫助

相關評論 (0)
遠振資訊股份有限公司 • 統一編號:28132571
服務專線:4499-343 (手機撥打請加 02)• 地址:235601 新北市中和區中正路866之7號12樓
[ 雲端主機 ] • [ 虛擬主機 ] • [ 實體主機 ] • [ SSL 憑證 ] • [ 網域申請 ] • [ cPanel 教學 ] • [ WHM 教學 ]
本公司由 鴻安法律事務所秘書 擔任常年法律顧問 • Copyright 2013-2023 All Rights Reserved