Đăng Nhập cPanel, Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Website
發佈人 Sherry Li, lastmodifiedby Sherry Li 發表於 18 7月 2023 10:59 上午
 

Đăng nhập vào cPanel sử dụng phần mềm thiết kế website Site Builder

Làm thế nào để đăng nhập vào phần mềm thiết kế website Siite builder? Hướng dẫn đăng nhập cPanel, tiến hành thiết kế website với Site Builder một cách dễ dàng!Bước 1: Đăng nhập vào control panel Cpanel

Đăng nhập vào control panel Cpanel, tại website của Việt Đài, đăng nhập vào Quản trị dịch vụ - chọn Dịch vụ - chọn Hosting chứa website bạn chuẩn bị tạo - Đăng nhập cPanel.

Đăng Nhập cPanel,  Sử Dụng Site Builder Thiết Kế Website

Đăng nhập vào cPanel sử dụng phần mềm thiết kế website Site Builder

Đăng nhập vào control panel Cpanel, tại website của Việt Đài - Đăng nhập cPanel.

chọn vào để xem Site Builder hướng dẫn cơ bản, các giao diện và tính năng trong phần mềm.
 
 
 

Bước 2: Đăng nhập Site Builder

Tại bảng điều kiển cPanel, tại mục “Phần mềm" chọn vào Site Builder.

Tại bảng điều kiển cPanel, tại mục “Phần mềm" chọn vào Site Builder.
 
 
 

Bước 3: Site Builder hướng dẫn cơ bản

Chọn vào dấu 自架站主機推薦-網路開店、電商網站、企業網站網頁設計教學 ở cột bên trái, chọn vào để xem Site Builder hướng dẫn cơ bản, các giao diện và tính năng trong phần mềm.

Site Builder Thiết Kế Website - Site Builder hướng dẫn cơ bản 
 
 

 

Hướng dẫn tổng quan thiết kế web với Site Builder

Nhấp chọn vào hình bên dưới, xem hướng dẫn thiết kế website bằng Site Builder.

 

網頁設計教學-選單後台編輯 自架網站主機推薦網頁設計教學-更換免費網站模板、導入 WordPress 網站網頁設計教學語言-網站設計平台語言設定RWD 網站 (響應式網頁設計)-預覽電腦/平板/手機的網頁呈現網站備份與還原-網頁備份、復原網頁設計教學

網頁設計教學-文字大小、字體、顏色、對齊、行距、字距與文字連結網頁設計教學- Icon 與圖片插入、更換、加入圖片連結網頁設計教學-相簿圖片輪播 Gallery 網站設計網頁設計教學-嵌入影片、音樂 將 YouTube 影片插入網站製作中網頁設計教學-嵌入地圖 插入 Google Map 到網站製作中網頁設計教學-網站設計以不同邊框、形狀、圖形排版按鈕 Button 網頁設計教學-網站按鍵樣式設計 自架網站快速製作精美按鈕表單 Form 網頁設計教學-網站表單樣式製作 免費表單模板讓自架網站更簡單!網頁設計教學-網站選單新增/修改/設置子選單 自架網站教學自架多國語言網站-語言切換網頁設計教學 多國語系網站製作區塊 Block 網頁設計教學- 網站區塊樣式設計 免費區塊模板自架站推薦電子商務網頁設計-網路開店 購物車、金物流、產品訂單自架部落格網站- blog 網頁設計教學 部落格平台推薦網頁設計教學-自架網站社群行銷嵌入 FB、IG、Twitter 粉絲專頁進階網頁設計教學-使用 HTML 製作網站 網站設計教學

網頁設計教學- SEO 搜尋引擎優化 網站架設 SEO 設定網頁設計教學-網頁背景圖片 background 設定網頁設計教學-網站設計的文字大小與字形瀏覽器標籤顯示網站 Logo 網頁設計教學-網站瀏覽器 Logo 圖更換網頁設計教學-自架網站 https、robots、cookie 設定

(0 votes)
非常有幫助
沒有任何幫助

相關評論 (0)
遠振資訊股份有限公司 • 統一編號:28132571
服務專線:4499-343 (手機撥打請加 02)• 地址:235601 新北市中和區中正路866之7號12樓
[ 雲端主機 ] • [ 虛擬主機 ] • [ 實體主機 ] • [ SSL 憑證 ] • [ 網域申請 ] • [ cPanel 教學 ] • [ WHM 教學 ]
本公司由 鴻安法律事務所秘書 擔任常年法律顧問 • Copyright 2013-2023 All Rights Reserved