Biểu Mẫu Đăng Ký Cloud Hosting
發佈人 Sherry Li, lastmodifiedby Sherry Li 發表於 20 3月 2023 04:15 下午

Biểu Mẫu Đăng Ký Cloud Hosting

▲Để đăng ký Cloud Hosting Đài Loan, bạn cần cung cấp biểu mẫu đăng ký và đính kèm 2 loại giấy tờ. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ sau:

* Biểu mẫu đăng ký - Cần điền đầy đủ thông tin “Người đăng ký" và “Thông tin liên lạc", chọn thông số kỹ thuật Cloud Hosting và dịch vụ bổ sung, tại cuối trang 1 (Khách hàng doanh nghiệp có đóng dấu mọc của công ty/Khách hàng cá nhân đóng dấu hoặc ký tên).

* Khách hàng doanh nghiệp - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) + bản photo mặt trước và mặt sau Căn cước công dân của người đại diện công ty.

* Khách hàng cá nhân - bản photo mặt trước và mặt sau Căn cước công dân + Bằng lái xe.

* Pháp nhân - Giấy đăng ký pháp nhân + bản photo mặt trước và mặt sau Căn cước công dân của người phụ trách.

▲Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gửi fax biểu mẫu đăng ký và giấy chứng nhận kép đến +886 2 81926457 hoặc email ([email protected]net). Sau khi xác nhận thông tin đầy đủ, tài khoản khách hàng và hóa đơn sẽ được thiết lập. Máy chủ sẽ được cấu hình sau khi thanh toán hóa đơn thành công, email kích hoạt máy chủ sẽ được gửi tới email bạn đăng ký.

Nếu người đăng ký không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, công ty bảo lưu quyết định cuối cùng về việc sử dụng và hủy bỏ đơn đăng ký.

Trong vòng hai tuần sau khi Cloud Hosting được kích hoạt, biểu mẫu gốc đăng ký Cloud Hosting phải được gửi đến: 12F., No.866-11, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.) [Customer Service].

▲Biểu mẫu đăng ký Cloud Hosting, vui lòng tham khảo tệp đính kèm.附件 
 
 cloud_contract_2021_01.pdf (362.21 KB)
(0 votes)
非常有幫助
沒有任何幫助

遠振資訊有限公司 • 統一編號:28132571
服務專線:4499-343 (手機撥打請加 02)• 地址:235601 新北市中和區中正路866之7號12樓
[ 雲端主機 ] • [ 虛擬主機 ] • [ 實體主機 ] • [ SSL 憑證 ] • [ 網域申請 ] • [ cPanel 教學 ] • [ WHM 教學 ]
本公司由 鴻安法律事務所秘書 擔任常年法律顧問 • Copyright 2013-2023 All Rights Reserved