Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền org.tw, idv.tw
發佈人 Sherry Li, lastmodifiedby Clara Huang 發表於 21 3月 2023 11:26 上午

Với tên miền org.tw, idv.tw khi chuyển đổi (transfer) cần phải cung cấp thông tin người đăng ký tên miền ban đầu (phù hợp với thông tin đăng ký Whois);

Việc chuyển tên miền từ nhà đăng ký nước ngoài đến nhà đăng ký tên miền trong nước sẽ mất khoảng 10 ngày làm việc. Nếu bạn không thể đợi hoặc tên miền cách ngày hết hạn dưới hai tuần, dịch vụ này sẽ không khả dụng.附件 
 
 tw_domain_transfer.doc (61.00 KB)

遠振資訊有限公司 • 統一編號:28132571
服務專線:4499-343 (手機撥打請加 02)• 地址:235601 新北市中和區中正路866之7號12樓
[ 雲端主機 ] • [ 虛擬主機 ] • [ 實體主機 ] • [ SSL 憑證 ] • [ 網域申請 ] • [ cPanel 教學 ] • [ WHM 教學 ]
本公司由 鴻安法律事務所秘書 擔任常年法律顧問 • Copyright 2013-2023 All Rights Reserved