A partir de
NT$ 360
Mensal
TW-S
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 720
Mensal
TW-M
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 1,440
Mensal
TW-L
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 410
Mensal
TW-S-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 770
Mensal
TW-M-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 1,490
Mensal
TW-L-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
A partir de
NT$ 480
Mensal
TW-S-Plus
Linux SSD 進階資源方案
A partir de
NT$ 960
Mensal
TW-M-Plus
Linux SSD 進階資源方案
A partir de
NT$ 1,920
Mensal
TW-L-Plus
Linux SSD 進階資源方案
NT$ 60
Mensal
TW-GP-S
中華電信高速貼圖主機
NT$ 120
Mensal
TW-GP-M
中華電信高速貼圖主機
NT$ 240
Mensal
TW-GP-L
中華電信高速貼圖主機