Начиная от
NT$ 360
ежемесячно
TW-S
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 720
ежемесячно
TW-M
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 1,440
ежемесячно
TW-L
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 410
ежемесячно
TW-S-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 770
ежемесячно
TW-M-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 1,490
ежемесячно
TW-L-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案 (免費次網域)
NT$ 60
ежемесячно
TW-GP-S
中華電信高速貼圖主機 (免費次網域)
NT$ 120
ежемесячно
TW-GP-M
中華電信高速貼圖主機 (免費次網域)
NT$ 240
ежемесячно
TW-GP-L
中華電信高速貼圖主機 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 480
ежемесячно
TW-S-Plus
Linux SSD 進階資源方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 960
ежемесячно
TW-M-Plus
Linux SSD 進階資源方案 (免費次網域)
Начиная от
NT$ 1,920
ежемесячно
TW-L-Plus
Linux SSD 進階資源方案 (免費次網域)